powrót do poprzedniej strony

Szczegółowe zestawienie gatunków i odmian drzew i krzewów iglastych, znajdujących się w kolekcji :

Ogród Dendrologiczny Nadleśnictwa Kaliska w Wirtach

  • Chamaecyparis pisifera :Squarrosa"
  • Thujopsis dolabrata