powrót do poprzedniej strony

Szczegółowe zestawienie gatunków i odmian drzew i krzewów iglastych, znajdujących się w kolekcji :

Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  • Abies koreana
  • Larix decidua
  • Larix kaempferi
  • Picea abies "Nidiformis"
  • Picea abies "Cranstonii"
  • Picea omorika
  • Pinus cembra
  • Pinus mugo var. mughus
  • Pinus sylvestris