powrót do poprzedniej strony

Szczegółowe zestawienie gatunków i odmian drzew i krzewów iglastych, znajdujących się w kolekcji :

OgrĂłd Dendrologiczny Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu

 • Abies alba MILL.
 • Calocedrus decurrens
 • Cupressus bakeri
 • Larix decidua MILL. subsp. decidua
 • Larix decidua MILL. subsp. polonica
 • Picea abies (L.) H. KARST.
 • Pinus sylvestris L.
 • Pinus armandii Franch.
 • Pinus banksiana Lamb.
 • Pinus cembra L.
 • Pinus flexilis
 • Pinus jeffreyi
 • Pinus koraiensis
 • Pinus leucodermis
 • Pinus mugo
 • Pinus nigra
 • Pinus parviflora
 • Pinus peuce
 • Pinus ponderosa
 • Pinus rigida
 • Pinus strobus
 • Pinus x rhaetica
 • Pinus wallichiana